پمپ ها در جایگاه توربین
نیروگاه برق آبی
arvinsanat

پمپ‌ها در جایگاه توربین

در بسیاری از کشورها تولید انرژی الکتریسیته از منابع تجدیدپذیر بسیار رایج می‌باشد. تا جایی که در کشور نروژ تا ۹۸ درصد و در برزیل تا ۸۶ درصد میزان انرژی مصرفی توسط نیروگاه‌های برق‌آبی تامین می‌گردد.

ادامه مطلب »
طراحی نیروگاه برق آبی
نیروگاه برق آبی
arvinsanat

طراحی نیروگاه برق آبی

در بسیاری از کشورها تولید انرژی الکتریسیته از منابع تجدیدپذیر بسیار رایج می‌باشد. تا جایی که در کشور نروژ تا ۹۸ درصد و در برزیل تا ۸۶ درصد میزان انرژی مصرفی توسط نیروگاه‌های برق‌آبی تامین می‌گردد.

ادامه مطلب »
نیروگاه برق آبی
arvinsanat

بررسی و تحلیل جریان سیال آب درون نازل در نیروگاه های برق آبی

در این مقاله، سعی شده است جریان سیال آب درون نازل هایی که معمولا در نیروگاه های برق‌آبی، مخصوصا واحد های توربین پلتون و تورگو بکار می رود، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

ادامه مطلب »
نیروگاه برق آبی
arvinsanat

توربین پلتون

با توجه به اهمیت موضوع انرژی در زندگی بشر، در سال های اخیر اهمیت تولید انرژی از منابع مختلف و

ادامه مطلب »