خدمات آروین صنعت گستر

– مشاوره، خدمات مهندسی و اجرایی در زمینه سرمایه گذاری نیروگاه های برق آبی

– احداث پلنت‌های صنعتی و نیروگاهی شامل مهندسی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی و بهره برداری

– انجام پروژه های بهینه سازی و بازیافت انرژی

– خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات پلنت های صنعتی

– طراحی و ساخت توربین های آبی مقیاس کوچک 

مشتریان آروین صنعت