پیامدهای خرابی در RCM

پیامدهای-خرابی-در-RCM

در مقاله الگوهای شکست ، نگرشی جدید همراه با تکنولوژی RCM بیان شد که علاوه بر توجه به کارایی باید به اثر بخشی توجه بیشتری شود.

 

بررسی هر شرکت در حیطه کاری خود حالات شکست بسیار زیادی قابل شناسایی است که تا ده ها هزار حالت هم میتواند باشد و در هر حالت شکست ممکن است تاثیرات متفاوتی داشته باشد مثلا ممکن است بر روی محیط زیست تاثیر گذار بوده و یا فقط روی کیفیت محصول و خدمات ارائه شده توسط شرکت اثر بگذارد.

 

این تاثیرگذاری ها بیشترین بیشترین نقش را در میزان تلاش برای جلوگیری از شکست و نگهداری و تعمیر آن تجهیزات دارد، همانطور که می‌دانیم در صورتی که احتمال شکست در تجهیزی بالاتر بوده و دارای پیامدهای خطرناکی باشد میزان توجه بیشتری برای اجتناب از رخ دادن آن می‌کنیم و دقیقا همین اتفاق زمانی که پیامدهای خطرناکی نداشته باشد صادق بوده و تنها به تمیزکاری و اطمینان از کارکرد آن بسنده می کنیم.

پیامدهای حاصل از شکست

Rcm  پیامدهای حاصل از شکست را به ۵  دسته زیر تقسیم بندی می‌کند

 • پیامدهای ناشی از شکست پنهان

شکست های پنهان به شکست هایی گفته می شود که دارای اثرات مستقیم نبوده ولی ممکن است سازمان را با پیامدهای خطرناک و فاجعه باری روبرو کند.

 • پیامدهای عملیاتی

همانطور که از اسم این پیامد پیداست به صورت مستقیم بر روی کیفیت کالا و خدمات، یا بطور مستقیم بر روی نرخ خروج از سازمان تاثیر میگذارد

 • پیامدهای زیست محیطی

در صورتی که شکست، استاندارد محیط زیستی را نقض کند دارای پیامدهای زیست محیطی می باشد این استانداردها از سطح شرکتی شروع شده و می‌تواند حتی در سطح بین المللی نیز باشد

 • پیامدهای ایمنی

در صورتی که شکست باید ایجاد آسیب در افراد شود دارای پیامدهای ایمنی می باشد این آسیب میتواند زخمی شدن ، نقصعضو و یا حتی فوت پرسنل باشد.

 • پیامدهای غیر عملیاتی

این پیامدها مربوط به شکست هایی هستند که فقط بر روی هزینه ای مستقیم تعمیر تاثیر میگذارند

 

در آینده بطور مفصل در مورد اینکه RCM چگونه فعالیت های مبتنی بر این پیامدها را دسته بندی کرده و خود را برروی آن دسته از فعالیتها متمرکز میکند که بیشترین تاثیر را بر روی عملکرد سازمانی دارند .

دستاوردهای Rcm

Rcm باید به واحد نگهداری و تعمیرات کمک کند تا انتظاراتی که در مقاله RCm چیست ؟ بیان شده است را جامه عمل بپوشاند اینکه این عمل چگونه باید رخ دهد را بصورت مختصر توضیح میدهیم .

 

 • سلامت محیط زیستی بیشتر

Rcm  جنبه های محیط زیستی هر شکست را قبل از رخ دادن آن مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد بدین صورت که گامهایی برای حذف یا کم کردن آنها انجام میدهد

 • ایمنی بیشتر

Rcm  با ترکیب ایمنی در تصمیم گیری های نگهداری و تعمیر ، وضعیت آن را تا حدود بسیار زیادی بهبوبد می بخشد

 • عمر مفید بیشتر برای اقلام گران قیمت
 • اثر بخشی بیشتر بر روی هزینه های تعمیر و نگهداری

Rcm  بصورت مداوم در حال بررسی و تحلیل فعالیت های تعمیر و نگهداری بوده که دارای بیشترین تاثیر بر روی عملکرد سازمان هستند، می باشد تا این اطمینان حاصل شود که هزینه های تعمیر و نگهداری در بهترین جای ممکن انجام خواهد شد .

 • کاهش حجم فعالیتهای مربوط به تعمیر و نگهداری
 • ایجاد انگیزه بیشتر در پرسنل با توجه به اینکه درک عمومی بیشتری نسبت به تجهیز و فرایندهای تعمیر و نگهداری آن پیدا کرده کرده اند
 • با توجه به اینکه Rcm مجموعه ای از فرایند ها میباشد و به تنهایی نمیتوان انجام داد ، به راحتی کارگروهی و فرهنگ آن را در سازمان، همزمان با ایجاد درک تخصصی از تجهیزات را افزایش می‌دهد.
 •  

Rcm کمک می کند سازمان پایگاه داده کاملی از شکست ها و روشهای نگهداری و تعمیر تجهیزات بدست آورد.

این موضوع اماکن عدم بررسی مجدد تمامی فرایندهای تعمیر و نگهداری در شرایط متغیر آتی مانند تغییر در نوبت های کاری یا بعد از خرید فناوری های جدید یا تولید محصول جدید را براورده می سازد

از طرفی اطلاعات دخیره شده در سیستم نگهداری و تعمیر با استفاده ازفرایند های Rcm ، نرخ خروج از سازمان را کاهش داده و هزینه کمتری بابت آموزش مجدد نیروهای متخصص به سازمان تحمیل میکند .

نتیجه گیری

 

تمامی این موارد جزئی از فرایندهای تعمیر و نگهداری بوده و وظیفه  RCM  ایجاد چهارچوبی منظم و موثر برای درگیر شدن تمامی این موارد با یکدیگر و تحقق تمامی هداف بالا و مشارکت تمامی افراد و پرسنل مرتبط با این تجهیز  و در نهایت حصول سریعتر نتیجه با صرف هزینه های کمتر و اثربخش تر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *